V SVOJ KOLEKTIV SPREJMEMO NOVEGA SODELAVCA

Delajmo skupaj

Okvare
Če ste opazili okvaro na vodovodnem omrežju ali imate okvaro na vodovodnem priključku, vas prosimo, da nam to nemudoma sporočite na mobilni telefon dežurne službe: 051 319 800.

Za zagotovitev hitre in učinkovite intervencije smo vam na tej številki na razpolago tudi v popoldanskem in nočnem času ter na dela proste dni. Le z vašo pomočjo bomo lahko sledili svojim ciljem ter vam zagotavljali nemoteno in varno vodopreskrbo.

Moške roke objemajo lesene človečke

Dejavnosti podjetja

Vodna pipa iz katere teče voda

Vodovodni sistem se razprostira preko treh občin, in sicer občine Sodražica, občine Ribnica in občine Kočevje.

Obračun vodarine izvajamo mesečno za obdobje celotnega meseca.

Na podlagi javnih pooblastil izdaja projektne pogoje, smernice, mnenja in soglasja na območju občin Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Kostel.

Čiščenje suhih delov objektov vodohranov  I Čiščenje črpališč  I Čiščenje vodnih celic vodohranov in zajetij …

Hišni priključek za stanovanjski objekt (teh je več kot 90 %) je zadnji sklop vodovodne napeljave, ki povezuje odjemalce …

Skip to content