Hišni priključki

Hišni priključek za stanovanjski objekt (teh je več kot 90 %) je zadnji sklop vodovodne napeljave, ki povezuje odjemalce pitne vode z javnim vodovodnim sistemom, in sicer gre za odsek med sekundarnim vodom in vodomerom.

Ta segment je sestavljen iz treh delov, in sicer:

  • navrtalni oklep s cestnim zasunom, ki se ga montira na cev sekundarnega voda, koleno z breznavojnim bajonetnim priključkom, vgradilno garnituro, cestno kapo in betonskim podstavkom;
  • povezovalna alkaten cev (premera 1 cola) v zaščitni PVC rebrasti cevi premera 75 mm (dolžina je odvisna od lokacije vodomernega jaška – običajno do 15 m);
  • vodomerni jašek, v katerega je nameščen vodomer; lahko je v betonski ali PVC izvedbi. Vodomerni jašek je razen vodomera opremljen še z dvema krogličnima ventiloma (po eden pred in za vodomerom), čistilnim kosom in nepovratno loputo.


Shema hišnega priključka

Hydrovod d.o.o. s pitno vodo oskrbuje več kot 8600 odjemnih mest, ki so razporejena po občinah, kjer izvajamo javno službo oskrbo s pitno vodo, in sicer:

OBČINAštevilo odjemnih mestSKUPAJ
gospodinjstvadrugi porabniki
KOČEVJE4.0204954.515
RIBNICA2.1512902.441
LOŠKI POTOK66347710
SODRAŽICA49950549
KOSTEL40529434
SKUPAJ7.7389118.649
Skip to content