Izjava o dostopnosti

Uvodno o dostopnosti

Hydrovod d.o.o.,družba za komunalno dejavnost, se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča https://www.hydrovod.si v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.hydrovod.si

Stopnja skladnosti

Spletišče Hydrovod d.o.o.,družba za komunalno dejavnost je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi v nadaljevanju naštetih izjem.

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto vam omogoča:

  • izbiro barvnega kontrasta,
  • izbiro pisave,
  • izbiro velikosti pisave,
  • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice),
  • navigacija po spletnem mestu s tipkovnico.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča hydrovod.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 5. 10. 2020.
Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.
Izjava je bila nazadnje pregledana 13. 2. 2024.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spadana področje uporabe Direktive, sprejemamo na elektronski naslov hydrovod@hydrovod.si Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od njegovega/njenega prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.
Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

E-pošta: gp.irsid@gov.si
Telefon: 01 555 58 48

Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

Skip to content