Menjava vodomerov

Skladno z Zakonom o meroslovju in Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere je upravljavec dolžan izvajati umerjanja in zamenjave vodomerov. Višina opravljenih menjav se giblje ciklično, v skladu s številom, starostjo in dimenzijami vgrajenih vodomerov. Redne menjave se financirajo iz sredstev omrežnine in se izvajajo vsakih 5 let, pri čemer pa je potrebno opozoriti, da se stroški menjav poškodovanih vodomerov (zmrzal, fizične poškodbe …) ne krijejo iz omrežnine, ampak bremenijo stranko.

Skip to content