Nagovor direktorja

Spoštovani porabniki pitne vode!

Antun Gašparac, univ. dipl. inž. grad.

Dobrodošli na spletni strani Hydrovoda. Smo javno podjetje za oskrbo s pitno vodo, ki od leta 1959 skrbi, da je čim več prebivalcev takratnih občin Kočevja in Ribnice, danes pa občin Kočevja, Ribnice, Loškega Potoka, Sodražice in Kostela vključenih v sistem javne oskrbe s pitno vodo in uživa to najpomembnejšo dobrino, brez katere ni življenja.

Naša naloga ni enostavna. Začeli smo kot Vodna skupnost Kočevje–Ribnica, v pogojih, ki so bili izjemno težki. Kljub takrat relativno majhnim potrebam po pitni vodi je te nenehno primanjkovalo. Voda je bila tudi slabe kvalitete, hidrična obolenja pa zelo pogost pojav, zaradi česar so bila pričakovanja porabnikov do upravljavca zelo velika. Začeli smo skromno, z upravljanjem nekaj vodovodov, ter rasli postopoma. Danes delujemo na področju zgoraj omenjenih petih občin, v enem delu pa s pitno vodo oskrbujemo tudi porabnike s področja občine Črnomelj, kar vse skupaj predstavlja površino približno tisoč kvadratnih kilometrov. Žal pa je to veliko področje redko poseljeno in terensko zelo razgibano, poleg tega je to povečini kraški svet z relativno malo razpoložljivimi vodnimi viri. Zaradi višinske razgibanosti ter velikih razdalj med posameznimi naseljenimi področji imamo danes oskrbo s pitno vodo urejeno s kar 24 popolnoma ločenimi vodovodnimi sistemi, kar za upravljavca ni najbolj ugodno. Kljub temu si prizadevamo, da imajo naši porabniki tudi v najbolj sušnih obdobjih dovolj vode za vsakodnevne potrebe. Pogosto to ni enostavno, saj se, zaradi delno zastarelih sistemov pojavljajo mnoge okvare. V zadnjem času smo že izvedli mnogo izboljšav, čaka pa nas še veliko projektov, s katerimi bomo celotno vodovodno infrastrukturo naredili boljšo.

Zaposlenim na Hydrovodu načrtov, idej, volje in zagnanosti ne zmanjkuje. Vemo, kaj želimo, in naredili bomo vse, da uresničimo svoje načrte. Tudi vas, spoštovani porabniki, vabimo, da pri tem sodelujete. Naši cilji so enaki ‒ ustvariti okolje za varno oskrbo s pitno vodo ter poskrbeti, da bodo to dobrino imeli tudi tisti, ki pridejo za nami.

Antun Gašparac, univ. dipl. inž. grad.

Skip to content