Trdota vode

Pitno vodo uživamo vsak dan in prav vsi, zato vpliva na naše zdravje in počutje. Navadili smo se na visoke standarde kakovosti pitne vode, vendar le-ti niso sami po sebi umevni. Dve izmed najpogostejših vprašanj, ki si jih porabniki zastavljate pri vsakodnevnem srečevanju z vodo, pogosto pa se z njima obračate tudi na nas, je, kaj je trdota vode in kako trda je voda, ki priteče iz vaših pip.

Kaj pomeni trdota vode?

Voda je odlično topilo in ravno zaradi te njene lastnosti si vode niso popolnoma enake. V pitni vodi so raztopljene različne snovi, katerih količina in vrsta sta odvisni od področja, kjer voda izvira, in od kemične sestave podlage, preko in skozi katero voda teče, preden jo zajamemo v vodovodni sistem oz. črpamo do porabnikov. Trdota vode je lastnost, ki govori o količini raztopljenih mineralov v njej, še posebej kalcija in magnezija oz. njunih spojin (soli). Če je v vodi raztopljeno malo mineralov oz. soli, pravimo, da je voda mehka, če pa je mineralov veliko, govorimo o trdi vodi.

Ko govorimo o merjenju trdote vode, pravimo, da je sestavljena iz začasne trdote (karbonatne trdote) in trajne trdote (nekarbonatne trdote).

Začasno trdoto vode lahko odstranimo s prekuhavanjem, pri segrevanju vode se namreč kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati pretvorijo v netopne karbonate. Izločeni karbonati so tako imenovani vodni kamen. Vse ostale mineralne snovi, ki se pri prekuhavanju ne oborijo, sodijo v trajno trdoto (sulfati, kloridi, natrijev karbonat itd.).

Skupna trdota predstavlja vsoto karbonatne in nekarbonatne trdote.

Vsota vseh spojin kalcija in magnezija je skupna trdota vode, ki jo izražamo kot vsoto množin kalcijevih in magnezijevih ionov in jo predstavimo kot vsebnost kalcijevega oksida – CaO.

Enota, ki se najpogosteje uporablja za izražanje trdote vode, je nemška trdotna stopnja °d (1°d = 10 mg kalcijevega oksida na liter). Uporablja se tudi francoska trdotna stopnja °F (1°d ustreza 1.78 °F).

 °d°F
Mehka vodado 7do 13
Srednje trda voda7–1513–27
Trda voda15–2127–37
Zelo trda vodanad 21nad 37

Hydrovod je upravljavec 20 vodovodnih sistemov, razdeljenih v 25 oskrbovalnih območji, od katerih ima vsak svoj vir pitne vode s svojimi lastnostmi, med drugim tudi trdoto. Povprečne skupne trdote vode in vsebnost mineralov po posameznih sistemih oziroma oskrbovalnih območij so predstavljene v spodnji tabeli:

ID VSSISTEMOSKRBOVALNO OBMOČJEpriprava vodeštevilo prebivalcevtrdota vode v dHkalcij mg/lmagnezij mg/l
1092KRSKOČEVJEultrafiltracija, klorni preparat1447310.4596
1092KRSKOČEVSKA REKA
ultrafiltracija, UV, klorni preparat
34513.26617
1092KRSSODRAŽICAultrafiltracija, klorni preparat139612.35023
1092KRSVINICE – ZAPOTOKultrafiltracija, klorni preparat/klorni preparat28713.95527
1092KRSRIBNICAultrafiltracija, filtracija,klorni preparat704314.25727
1093LOŠKI POTOKLOŠKI POTOK/MOČILEfiltracija, klorni preparat43612.87212
1093LOŠKI POTOKLOŠKI POTOK/HRIB LPklorni preparat113411.04719
1111KNEŽJA LIPAKNEŽJA LIPAUV188.63018
1112ŽAGAŽAGAklorni preparat1115.06824
1500NOVI KOTNOVI KOTUV4917.37032
1501LAZE PRI PREDGRADULAZE PRI PREDGRADUUV811.96511
1909KUŽELJKUŽELJklorni preparat4116.05933
1910STARI KOTSTARI KOTUV712.05717
3021BILPABILPAUV511.35615
1110TRAVA SREDNJA VASTRAVA SREDNJA VASUV, klorni preparat6914.15826
1111KNEŽJA LIPAKNEŽJA LIPAUV188.63018
1112ŽAGAŽAGAklorni preparat1115.06824
1500NOVI KOTNOVI KOTUV4917.37032
1501LAZE PRI PREDGRADULAZE PRI PREDGRADUUV811.96511
1909KUŽELJKUŽELJklorni preparat4116.05933
1910STARI KOTSTARI KOTUV712.05717
3021BILPABILPAUV511.35615

Kaj povzroča nastajanje vodnega kamna?

Količina izločenega vodnega kamna je neposredno povezana s trdoto, temperaturo in hitrostjo gibanja vode. Pri segrevanju vode se izločeni karbonati oziroma vodni kamen nalaga v ceveh, parnih kotlih, bobnih pralnih strojev ter ovira prenos toplote (večja poraba energije). Prisotnost vodnega kamna oz. trda voda zmanjšuje moč mil in pralnih praškov. Mehka voda je tista voda, ki je brez raztopljenega kalcija in magnezija oz. ga vsebuje v majhnih količinah. Ne vsebuje mineralov, ki bi tvorili usedline, zato se vodni kamen ne pojavi.

Koliko pralnega praška potrebujem?

Trda voda povečuje porabo pralnih praškov, zato le-ti vsebujejo snovi, ki izločijo kalcijeve in magnezijeve ione. Pri doziranju si pomagamo z napotki na zavoju pralnega praška. Uporabimo najmanjšo količino pralnega praška, ki jo proizvajalec priporoča za določeno območje trdote. S tem prihranimo nekaj denarja, izognemo pa se tudi čezmernemu obremenjevanju okolja.

Skip to content