Zgodovina oskrbe

Prve sledi javne oskrbe s pitno vodo na kočevsko-ribniškem področju segajo nekaj stoletij nazaj, ko so prebivalci tega področja na razne načine poskušali približati to dobrino svojim hišam. Na ta način so nastajali manjši vodovodni sistemi, po katerih je voda pritekala do končnih odjemnih mest. Zgodovino oskrbe s pitno vodo kočevarskih vasi je v svoji knjigi opisal inženir Anton Prelesnik.

Bolj zahtevni vodovodni sistemi so datirani v konec 19. stoletja. Tak primer predstavlja tudi izgradnja vodovoda mesta Kočevje, ki je bil za tiste čase dokaj velik in zahteven poseg. V zimi 1893/94 je bil na travniku med Marofom in nekdanjo opekarno v Rožni ulici izvrtan poskusni vodnjak, ki je dal ugodne rezultate. Na podlagi teh so se mestni očetje odločili, da Kočevje oskrbijo z zdravo pitno vodo.

Projekt je predvideval izgradnjo vodarne in ob njej elektrarne, ki bi se uporabljala tako za pogon vodnih črpalk kot tudi za proizvodnjo električne energije. Gradbeno dovoljenje za izgradnjo vodarne je cesarsko kraljevo okrajno glavarstvo v Kočevju izdalo 5. decembra 1895.

Celoten projekt oskrbe mesta z vodo je v neposredni bližini vodarne oziroma petinpetdeset metrov višje predvideval tudi izgradnjo vodohrana, prostornine 400 m3. Tega sta napajali dve batni črpalki, od katerih je lahko vsaka v dvanajstih urah napolnila vodohran. Oskrba mesta je bila zagotovljena z izgradnjo 4,5 km dolgega vodovodnega omrežja. Do mesta je voda dotekala po ceveh, premera 100 mm, do hišnih priključkov pa po ceveh, premera 60 mm. V samem mestu so postavili 8 javnih vodnjakov z medeninastimi pipami, 8 vodnjakov za napajanje živine, 37 gasilskih hidrantov, 38 vodnih zasunov za zapiranje in odpiranje posameznih vej vodovoda, 5 čistilcev vodnih usedlin, 2 odzračevalnika in 2 regulatorja pretoka (vir podatkov: Pokrajinski muzej Kočevje – Vodarna in elektrarna mesta Kočevje 1896–1996). Voda je po vodovodnih ceveh v mesto pritekla natanko 19. novembra 1896, istočasno je začela obratovati tudi elektrarna, tako da so na ta dan zasvetile tudi električne svetilke po ulicah in domovih Kočevja.

Skip to content