Osebna izkaznica

Firma:Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost
Skrajšana firma:Hydrovod d.o.o.
Sedež:Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje
Šifra dejavnosti:36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Odgovorna oseba:Antun Gašparac, univ. dipl. inž. grad.
Id za DDV:SI50590049
Matična številka:5073251000
Transakcijski račun:SI56 0232 0001 9840 967 pri NLB d.d.
Osnovni kapital:1.350.000,00 EUR
Skip to content