Obračun vodarine

Obračun vodarine

Obračun vodarine izvajamo mesečno za obdobje celotnega meseca. Datum izstavitve računa je vedno zadnji dan v obdobju (mesecu), rok plačila pa je v skladu z veljavnimi občinskimi odloki 10. v naslednjem mesecu. Obračun vodarine poteka po načelu obračuna akontacij. Vodomere praviloma popišemo vsak mesec, če pa popisa v določenem mesecu ni, se obračuna akontacijo v višini povprečne porabe.

Na željo oz. vlogo stranke lahko obračun vodarine izvajamo tudi za daljše časovno obdobje, trimesečno ali polletno.

Tistim, ki želite sami sporočiti stanje svojega vodomera, ponujamo več možnosti:

  • vsak mesec, med 1. in 25. v mesecu, sporočite stanje vodomera na telefon št. 01 8938 176 oz. na elektronsko pošto hydrovod@hydrovod.si, pri tem navedite številko vašega odjemnega mesta ter datum popisa vodomera,
  • vsak mesec, med 1. in 25. v mesecu, sporočite svoje stanje preko spletne aplikacije, kjer lahko spremljate tudi vašo preteklo porabo in pregledujete račune. Pred prvo uporabo se morate registrirati, pri čemer boste potrebovali šifro plačnika in šifro odjemnega mesta.

Primer računa za vodarino

Spremembe podatkov ali obdobja obračuna

Vse spremembe podatkov o odjemnih mestih (naslov, št. oseb, plačnik ipd.) sporočite pisno, pri čemer si lahko pomagate z naslednjimi obrazci:

Skip to content