Sredstva za vzdrževanje

Sredstva za vzdrževanje hišnih priključkov se zbirajo z omrežnino (sestavni del računa za plačilo porabljene vode), ki jo porabniki plačujejo vsak mesec in je neodvisna od dejanske porabe pitne vode.

V letu 2015 smo tako v okviru obnove glavnih vodov obnovili hišne priključke v naslednjih krajih in ulicah:

V Občini Kočevje:

 • Črni Potok (25 hišnih priključkov),
 • Streliška ulica (16 hišnih priključkov),
 • Ulica Veronike Deseniške (9 hišnih priključkov),
 • Črnomeljska ulica (15 hišnih priključkov),
 • Griček pri Željnah (25 hišnih priključkov),
 • Koblarji (5 hišnih priključkov).

V Občini Ribnica:

 • Mlake (12 hišnih priključkov),
 • Lepovče (41 hišnih priključkov).

V Občini Loški potok:

 • Hrib (10 hišnih priključkov).

V Občini Sodražica:

 • Sodražica (4 hišni priključki).

Ob navedenem smo obnovili tudi 99 posameznih hišnih priključkov, in sicer največ zaradi dotrajanosti starih cevovodov. Te obnove so po občinah razporejene takole:

 • v Kočevju 55 hišnih priključkov,
 • v Ribnici 33 hišnih priključkov,
 • v Loškem Potoku 4 hišni priključki,
 • v Kostelu 5 hišnih priključkov,
 • v Sodražici 2 hišna priključka.

Zelo aktivni smo tudi pri iskanju okvar na hišnih priključkih. Ob vsakodnevnih pregledih cevovodov smo v letošnjem letu na hišnih priključkih odkrili kar 92 okvar, 13 okvar pa so nam sporočile stranke, torej smo v letu 2015 samo na hišnih priključkih popravili skupaj kar 105 okvar.

Skip to content