Načini plačevanja

E-računi

E-račun je v elektronski obliki izdan račun in enakovredno nadomešča papirno obliko računa. E-račune lahko prejmete v vašo spletno banko, lahko pa tudi na vašo elektronsko pošto. Od 1. 1. 2015 dalje so vsi proračunski uporabniki dolžni prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki, sicer pa so e-računi namenjeni tudi ostalim uporabnikom, saj prinašajo kar nekaj prednosti v primerjavi s klasičnimi računi:

  • preprosto, hitro in enostavno plačevanje, saj je za izvršitev nakazila potreben le en klik, brez dodatnih vnosov podatkov, kar zmanjša možnost napak,
  • evidenca računov je pregledna in urejena,
  • prihranek časa, saj e-račun prejmete prej kot račun v papirni obliki,
  • so okolju prijazni ter tudi stroškovno učinkoviti.

E-račun, prejet v spletno banko, je namenjen tistim odjemalcem, ki so uporabniki spletnih bank. Na prejemanje e-računa se prijavite kar preko vaše spletne banke (Hydrovod d.o.o. je naveden med izdajatelji e–računov), pri prijavi pa potrebujete le šifro plačnika, ki jo dobite na vašem računu.

Če niste uporabnik spletne banke pa bi želeli prejemati e-račune, se lahko odločite za prejemanja e-računov na vašo elektronsko pošto. Na prejemanje se lahko naročite preko elektronskega naslova hydrovod@hydrovod.si, pomagate pa si lahko z naslednjim obrazcem.

Direktna bremenitev SEPA

Ena od možnosti za poravnavo svojih obveznosti je direktna obremenitev SEPA (trajnik). Le-ta omogoča mesečno izvrševanje plačil z vašega bančnega računa. Pomagate pa si lahko z naslednjim obrazcem. Dodatne informacije dobite na tel. 01 8938 176.

Vsa obstoječa in nova soglasja za direktno bremenitev, lahko stranke kadarkoli prekličejo s klicem na zgoraj navedeno številko oz. po e-pošti na hydrovod@hydrovod.si.

Plačevanje z mobilnim telefonom

Nudimo tudi možnost plačevanja računov z uporabo mobilnega telefona. Sklenili smo pogodbo z izdelovalcem aplikacije Hal mBills. Aplikacija omogoča prejemanje in plačevanje računov z mobilnim telefonom. Dodatne informacije si lahko ogledate na spletni strani https://www.mbills.si/.

Zbirni računi

Vsi, ki prejemate več računov za oskrbo s pitno vodo (ste nosilci več odjemnih mest), se lahko z nami dogovorite za prejem zbirnega računa, ki ima prikazane zbirne količine za vsa odjemna mesta skupaj, hkrati pa je iz priloge razvidna tudi specifikacija porabe po posameznih odjemnih mestih. Tak način izstavitve pomeni za plačnika prihranek pri stroških bančnih provizij. Na prejemanje zbirnega računa se lahko naročite preko elektronskega naslova hydrovod@hydrovod.si (prosimo, da navedete številke odjemnih mest za katera želite prejemati zbirni račun).

Skip to content