Soglasja

Upravljavec javnega vodovoda, Hydrovod d.o.o., na podlagi javnih pooblastil izdaja projektne pogoje, smernice, mnenja in soglasja na območju občin Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Kostel. Prav tako podaja projektne pogoje, smernice, mnenja in soglasja tudi za SZ del občine Črnomelj, in sicer za območja naselij Gorenja Podgora, Dolenja Podgora, Zagozdac, Kovača vas, Deskova vas, Paka, Stari trg, Prelesje, Kot ob Kolpi, Sodevci, Dečina, Gorenji Radenci, Srednji Radenci, Dolenji Radenci.

Pri izdajanju projektnih pogojev, smernic, mnenj in soglasij upravljavec upošteva Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB), Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Odlok o oskrbi s pitno vodo in tehnični pravilnik za posamezno občino.

  • POOBLAŠČENA URADNA OSEBA: Samo Kotnik
  • URADNI PROSTORI: sedež družbe – prvo nadstropje levo
  • URADNE URE: ponedeljek, sreda in petek od 7. do 9. ure oziroma po predhodnem dogovoru
  • KONTAKT: stacionarni telefon 01 8938 182
    prenosni telefon 031 641 228
    elektronski naslov: samo.kotnik@hydrovod.si
  • VLOGE: pisne vloge z zahtevanimi prilogami je mogoče vložiti v času uradnih ur v tajništvu družbe (prvo nadstropje desno) ali poslati po pošti. Elektronske vloge morajo biti podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom in poslane na naslov hydrovod@hydrovod.si.
Skip to content