Vzdrževanje vodovodne infrastrukture

Vzdrževanje objektov

 • Čiščenje suhih delov objektov vodohranov
 • Čiščenje črpališč

 • Čiščenje vodnih celic vodohranov in zajetij

Vzdrževanje cevovodov

 • Izpiranje omrežja na hidrantih in blatnih izpustih
 • Okvare na cevovodih
  • Iskanje in določanje okvar
   • Vidne okvare so okvare, kjer voda iz poškodovanega dela cevovoda priteče na površje.
   • Prikrite okvare so okvare, ki jih ne vidimo. Voda ponikne v zemljo.

Za določitev takšnih okvar uporabljamo inštrumente za odkrivanje okvar s pomočjo šuma ali sledilnega plina, kot so:

  • Elektro-akustični instrumenti
  • Logerji
  • Korelatorji
  • Popravilo okvar

Vsako popravilo okvare je potrebno skrbno načrtovati, določiti mesta zapiranja vode, da ostane brez vode čim manj porabnikov. Potrebno je obveščanje porabnikov o času in trajanju popravila okvare. Na popravilo okvare pošljemo strokovno usposobljen kader, ki uporablja vso potrebno gradbeno mehanizacijo. Pred ponovno vključitvijo v obratovanje izvedemo dezinfekcijo cevovoda in cevovod temeljito izperemo.

  • Statistika okvar po občinah od leta 2005 do 2014
OBČINALETO 2014LETO
številodelež201320122011201020092008200720062005
KOČEVJE6337,06768911276988115111388
RIBNICA6135,88806880396858925647
LOŠKI POTOK3319,41301223173021272418
SODRAŽICA105,881412651520168
KOSTEL31,76641240591210
SKUPAJ170100206185233141197170299221171

Nadzor nad obratovanjem vodovodne infrastrukture

 • Fizični nadzor
 • Na Hydrovodu izvajamo dnevni nadzor vodovodne infrastrukture s prisotnostjo pooblaščenega nadzornega delavca na objektih. Delavec nadzira delovanje sistema ter po potrebi odpravlja pomanjkljivosti oziroma obvešča o njih.
 • Nadzor preko centralnega nadzornega sistema
 • Nadzor preko centralnega nadzornega sistema (CNS) poteka s stalno komunikacijo med objektom in centrom vodenja na sedežu podjetja. V CNS je do sedaj vključenih 26 objektov oziroma 15 vodovodnih sistemov delno ali v celoti.
 • Komunikacija med objektom in centrom poteka preko radijske, GPRS, GSM povezave in preko GSM logerjev.

  Na objektih spremljamo vse parametre, ki so pomembni za zanesljivo delovanje sistema, kot so: nivoji, pretoki, tlaki, vsebnost dezinfekcijskega sredstva v vodi, delovanje in napake črpalk, …

  Preko diagramov spremljamo tudi zgodovino parametrov v posameznem sistemu, iz katerih lahko razberemo, kako je sistem deloval v predhodnem obdobju, in vrednosti primerjamo s trenutnimi.
Skip to content