Zgodovina podjetja

Organizirani način oskrbe s pitno vodo, kot ga poznamo danes, izhaja iz leta 1959. Dne 9. 7. 1959 je pripravljalni odbor za ustanovitev Vodne skupnosti Kočevje–Ribnica zaprosil Upravo za vodno gospodarstvo LRS Ljubljana za ustanovitev vodne skupnosti. Ta je z dokumentom št. 0815-575/1-59, z dne 14. 7. 1959, izdala dovoljenje za ustanovitev podjetja z imenom Vodna skupnost Kočevje–Ribnica, ki je dejansko začelo delovati z dnem 1. 11. 1959.

Leta 1975 je prišlo do spremembe imena podjetja v Komunalno podjetje Hydrovod Kočevje–Ribnica. Današnjo organizacijsko obliko je Hydrovod dobil leta 2000, ko je bila v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah in Zakonom o gospodarskih družbah opravljena delitev lastniških deležev med občinami ustanoviteljicami Hydrovoda ter izvedeno preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo.

Skip to content